Čochtárna

 

* ...dĚKUJEME FFŠEM CO ZACHOVÁVAJÍ PŘÍZEŇ CHÝŠENCE VE 15.TÉ SEZONĚ KLUBOVÉ...

* ...I tY DOJDI pošmakoWAT....

 

 

 

 

 

zde asi haluz největší, zatím ale nikde ničeho nic, uvidzime v čase budoucím... ?

Jak zachránit svoji duši? Ve skutečnosti na tom není nic složitého, pokud každý den svého života usiluješ o tento cíl, rozumíš své Duši a tím znáš smysl své existence. K tomu samozřejmě potřebujeme Znalosti o sobě, o své podstatě, a to nejdůležitější v lidském životě - pracovat na sobě. Člověk v sobě nese zrnka různých výhonků své Podstaty, ale pouze jedno z nich je pravdivé. Proč člověk hledá smysl svého příchodu na tento svět a je velmi znepokojen tajemstvím bytí až do samého odchodu? Protože i když je tady dočasně, má možnost změnit svou podstatu. Smysl lidské existence na tomto světě - je duchovní růst, snaha o vystoupení ze stavu sníženého hmotného vědomí a přechod do duchovních výšin, povznesení se, přeměna, vzlet do svého poslání a rozkvět všeho nejlepšího, co v sobě člověk má. Když člověk získává křídla seberozvoje, tato jej povznáší do výšin poznání Pravdy a zušlechťují jeho podstatu. Tyto znalosti jsou téměř ztracené v řece času, ale jejich ozvěnu lze na březích moderního světa najít. 

 

Novinka Test | 15.9.2011

Testovací novinka vypis...

Novinka Test 2 | 14.9.2011
Testovací novinka vypis...2

 

Chýšenka Radí Doporučuje

ověřeno tisíci spokejenými psychopaty a blázny

a) cheech-and-chongs-up-in-smoke-1978-en-cz-tit

b) Zprávy TV Onion

c) News Kids Turbo